Tarieven en voorwaarden

Algemeen

De gehanteerde tarieven en de voorwaarden waaronder de lessen worden gegeven, sluiten aan bij de lijst met aandachtspunten die wordt gehanteerd door de K.N.T.V.: Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging.

Kinderen van 5 tot 18 jaar

Lesduur en lestijden:

Deze categorie leerlingen volgt in beginsel één of twee lessen per week; deze les kan naar keuze 30, 45 of 60 minuten duren. Er wordt in overleg een vaste lestijd gekozen die past binnen de andere (school-) verplichtingen van de leerling.

Lesvoorwaarden:

De lesverplichting wordt aangegaan voor 12 maanden. In deze periode worden 38 lessen gegeven.

De lesvoorwaarden staan gedetailleerd beschreven in de lesovereenkomst, die voor aanvang van de lesperiode door een van de ouders of verzorgers voor akkoord dient te worden getekend.

Tarieven:

Lestijd 30 minuten: €99,75 per maand

Lestijd 45 minuten: €134,40 per maand

Lestijd 60 minuten: €168,- per maand

Wijze van betalen:

Het lesgeld dient minimaal één week voor aanvang van de nieuwe maand te worden voldaan op bankrekening NL56 ABNA 0594 6124 62 t.n.v. G. Müller te Amsterdam, onder vermelding van de naam van de leerling.

download lesovereenkomst voor kinderen

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Lesduur en lestijden:

Een les voor volwassenen duurt 60 minuten. De lestijd wordt telkens in overleg tussen docent en leerling vastgesteld.

Lesvoorwaarden:

Bij volwassen leerlingen wordt gebruik gemaakt van een leskaart, waarbij men kan kiezen voor eenheden van 10 resp. 5 lessen of voor losse lessen.

Tarieven:

Leskaart voor 10 lessen: € 645,-

Leskaart voor 5 lessen: € 340,-

Losse lessen: € 72,50

Wijze van betalen:

De betaling geschiedt voor de eerste les per bank (rekeningnummer NL56 ABNA 0594 6124 62 t.n.v. G. Müller te Amsterdam) of à contant op de eerste les.

download voorwaarden voor de leskaart