Een viool kopen of huren?

De keuze kopen / huren hangt niet alleen samen met financiële aspecten. Ook de leeftijd van de leerling speelt een rol. Als een kind binnen enkele jaren naar een steeds iets grotere viool moet doorschuiven, ligt huren voor de hand. Aan de andere kant: violen kunnen ook vaak op redelijke condities worden ingeruild bij aanschaf van een ander instrument.

Het kan zijn dat er in de familie nog ergens nog een oude, ongebruikte viool aanwezig is. Dan hoeft de keuze kopen of huren niet, of niet onmiddellijk, te worden gemaakt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de viool de juiste afmetingen heeft voor wie erop wil gaan spelen.

bekijk vioolbouwers