Home
Docent
Locatie
Contact
Waarom viool?
Proefles
Voor wie?
Samenspel
De viool
Kopen of Huren?
De vioolbouwer
Vioolbouwers
Tarieven
Lesovereenkomst
Leskaart
Amateurorkesten
Overzicht

Leskaart
Voorwaarden leskaart volwassenen

Vioolschool Müller


1. De leskaart is 12 maanden geldig en gaat in op de dag van aankoop.

2. Lessen die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, om welke reden dan ook, zullen worden doorberekend als een hele les.

3. De betaling van de lessen geschiedt per bank (rekeningnummer NL56 ABNA 0594 6124 62 t.n.v. G.Müller te Amsterdam) voor de eerste les (naam leerling vermelden) of à contant op de eerste les.

4. De leerling dient zelf bij te houden wanneer er vijf c.q. tien lessen zijn geweest en er opnieuw betaald moet worden.

5. De leerling dient de leskaart altijd mee te nemen zodat de genoten les genoteerd kan worden op de kaart.

6. Leskaarten waarvan aan het einde van het seizoen niet alle lessen zijn genoten, kunt u meenemen naar het volgende seizoen ongeacht de geldigheidsdatum.

7. Bij verhindering van de docent, om welke reden dan ook, is de leerling geen lesgeld verschuldigd.

8. Restitutie van niet genoten lessen is niet mogelijk.


HOME  -   CONTACT  -   LOGIN

Vioolschool Müller © 2021
website: avdtol